Главная Клуб Монастырь Мастера Кунфу Цигун БУДДИЗМ Китайский язык
Тексты Таолу Видео Оружие Фотогалерея Прайс Новости Форум GuestBook

Cod: UTF-8
  金童小罗汉拳 / jin tong xiao luo han quan / "малый лоханьцюань золотого малыша":

 1. 预备式 / yu bei shi /;
 2. 双手合掌 / shuang shou he zhang /;
 3. 马步分掌 / ma bu fen zhang /;
 4. 弓步反手 / gong bu fan shou /;
 5. 整步前击 / zheng bu qian ji /;
 6. 弹腿劈掌 / tan tui pi zhang /;
 7. 仆步压拳 / pu bu ya quan /;
 8. 怀中抱月 / huai zhong bap yue /;
 9. 弓步冲拳 / gong bu chong quan /;
 10. 罗汉转身 / luo han zhuan shen /;
 11. 上步叉掌 / shang bu cha zhang /;
 12. 马步架冲拳 / ma bu jia chong quan /;
 13. 转身劈掌 / zhuan shen pi zhang /;
 14. 分掌踹腿 / fen zhang chuai tui /;
 15. 倒步推掌 / dao bu tui zhang /;
 16. 金童捉鸡 / jin tong zhao ji /;
 17. 上步踹腿 / shang bu chuai tui /;
 18. 罗汉睡觉 / luo han shui jiao /;
 19. 拉弓开势 / la gong kai shi /;
 20. 金童换步 / jin tong huan bu /;
 21. 马步掏拳 / ma bu tao quan /;
 22. 提膝推掌 / ti xi tui zhang /;
 23. 勾踢反击 / gou ti fan ji /;
 24. 上步顶肘 / shang bu ding zhou /;
 25. 蹲步冲拳 / dun bu chong quan /;
 26. 架拳下击 / jia quan xia ji /;
 27. 上步定心捶 / shang bu ding xin chui /;
 28. 起身后踹 / qi shen hou chuai /;
 29. 抡臂二起 / lun bi er qi /;
 30. 丁步双推掌 / ding bu shuang tui zhang /;
 31. 仆步劈掌 / pu bu pi zhang /;
 32. 前扫腿 / qian sao tui /;
 33. 叉步亮掌 / cha bu liang zhang /;
 34. 马步架掌 / ma bu jia zhang /;
 35. 蹲身双反手 / dun shen shuang fan shou /;
 36. 腾空二起脚 / teng kong er qi jiao /;
 37. 金童抡臂 / jin tong lun bi /;
 38. 转身抱拳 / zhuan shen bao quan /;
 39. 变换二起脚 / bian huan er qi jiao /;
 40. 马步坐山架 / ma bu zuo shan jia /;
 41. 收势 / shou shi /;

Используется шрифт SimSun. Скачать шрифты можно на странице "Китайский язык".

Назад